Privacy statement

Privacy en Cookie Statement Parcel International

TALE B.V. (‘TALE’) hecht grote waarde aan het waarborgen van uw privacy en
bescherming van uw persoonsgegevens. TALE zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens
omgaan en deze niet aan derden verstrekken, tenzij wij uw toestemming daarvoor hebben
verkregen, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (zoals aan de door u
gekozen vervoerder) met u of TALE daartoe op grond van de wet verplicht is.

Verwerking van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van de dienstverlening van TALE of een webformulier invult omdat u
geïnteresseerd bent in onze dienstverlening, zullen wij bepaalde persoonsgegevens van u
verwerken.

Doelen verwerking persoonsgegevens

TALE verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:
1. Ter uitvoering van de overeenkomst die u met TALE sluit;
2. Om contact met u op te nemen, nadat u een webformulier heeft ingevuld en ons heeft
verzocht met u (telefonisch) contact op te nemen;
3. Om u te benaderen over onze producten en diensten via e-mail
(marketingdoeleinden);
4. Om te voldoen aan verplichtingen op grond van toepasselijke wet- en regelgeving.

Cookies

TALE kan informatie over het gebruik van deze website verzamelen en analyseren, met
inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en
volgende websites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden verzameld
met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webserver op uw
harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen
door de instellingen van uw browser te veranderen. In het geval dat u een cookie niet
toestaat kan het gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de
website van TALE.

Inzage, correctie en recht van verzet

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens bent u gerechtigd om TALE te
verzoeken tot inzage de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld. Na ontvangst
van een schriftelijk verzoek zal TALE binnen vier weken op dit verzoek reageren. Mochten
de over u verzamelde persoonsgegevens incorrect zijn dan kunt u ons verzoeken deze te
verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U heeft ook het recht zich te
verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
Voor bovenstaande bedoelde verzoeken kunt u zich richten tot:
TALE B.V.
Straatweg 199
3054 AE Rotterdam

Wijzigingen Privacy en Cookie Statement

TALE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy en Cookie
Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat
u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Datum laatste wijziging: 20.01.2015